På grunn av sviktende helbred vil det bli mere om modellfly. Jeg har noen prosjekter på planlegging stadiet og vil publisere etter hvert som de kommer i gang. Først skal jeg lage meg en radiostyrt begynner modell for å finne ut hvor mye jeg har glemt om styring av modellfly. Det blir en egenkonstruert kassemodell med en OS.35 eller en El-motor. Før jeg kan bli "airborn" må jeg skaffe meg et dronetegn og ansvars-forsikring. Modellfly er jo også droner og blir behandlet som det i Danmark. Med dronetegn kan jeg fly modeller opp til 25 kg utenfor bymessige strøk. Alle modeller skal ha registrerings nummeret på vingen. Jeg har lest teorien og regner med å klare teoriprøven. For å fly i tettbygde strøk, må jeg også avlegge en praktisk prøve. Den virker heller ikke helt umulig.

Dette er samme slag motor som min første modell motor. kjøpt på postordre fra Odense Hobbyforetning.

Nyttårs-forsett 2020

Jeg skal spare mine naboer for unødig støy: Det blir elektro motor på begynner modellen. 

Den er så lett å bygge dersom en har litt erfaring at tegning i full skala er unødvendig. Interesserte kan få tilsendt en komplett byggebeskrivelse med bilder fra byggeprosessen.

Kropp med finne,sideror og stabilisator med høyderor

Vinge med 225mm eller 250 mm korde

Spant og vingfeste.