Sachs Bonnie med alle deler på plass. Motoren har noen mangler.
Den blir nok satt på vent bortsett fra preservering og fornikling av deler. Kommer muligens til å sette den sammen for å sjekke at jeg har alle smådeler og kabler.

Dette er motoren som fulgte med. Har det meste av deler til denne også. Det bliver ikke noe arbeide på denne motoren i vinter.